Sosyal Uyum Yardım Programı

Yardım Türü
AİLE

Yardım Programı
Sosyal Uyum Yardımı (SUY)

Kapsamı
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. 

Başvuran
Hane bireyi

Kimler Faydalanır
Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma  Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsar.

Evrak
Kimlik Kartı (99 ile başlayan)

Tutar
155 TL

Ödeme Dönemi
Ödemeler aylık yapılmaktadır.