Şartlı Eğitim Yardımı

Yardım Türü
EĞİTİM

Yardım Programı
Şartlı Eğitim Yardımları  

Kapsamı
Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve
okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla
devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Başvuran
18 yaş üstü aile bireyi

Kimler Faydalanır
İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler

Evrak
TC Kimlik Kartı

Tutar
İlköğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 60 TL
Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 70 TL, kız öğrenci aylık 90 TL

Ödeme Dönemi
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.