Engelli Aylığı

Yardım Türü
Engelli Yaşlı

Yardım Programı
Engelli Aylığı 

Kapsamı
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Başvuran
18 yaş üstü engelli kişiler  ile bu kişilerin vasi veya vekili 

Kimler Faydalanır
%40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar

Evrak
TC Kimlik Kartı, Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)

Tutar
01.01.2022-30.06.2022 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 865,76-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı  1.298,63-TL

Ödeme Dönemi
Ödemeler aylık yapılmaktadır.