Çocuklu Doğum Yardımı

Yardım Türü
AİLE

Yardım Programı
Çoklu Doğum Yardımı 

Kapsamı
Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.

Başvuran
Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci

Kimler Faydalanır
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (1.417,80 TL) az olan haneler

Evrak
TC Kimlik Kartı

Tutar
215 TL

Ödeme Dönemi
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.