GSS

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESTİ 

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan (ssk, bağ-kur, em-san) kişiler, SGK tarafından resen tescil edilirler. Bu kişiler için gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı kanunun 82. Maddesine göre belirlenen asgari ücret tutarı esas alınarak prim tahakkuk ettirilir. Gelir testi işlemleri kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki vakıf tarafından ailenin yazılı izni alınarak sonuçlandırılır.

Gelir testine tabi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvurusu esastır. Gelir tespiti işlemleri, kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

Gelir testine tabi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili SGK tarafından yapılır.

Vatandaşlar kayıtlı ikamet adresinin bulunduğu il/ilçelerdeki vakıflar tarafından kendilerine verilen başvuru formunu doldurarak başvuru yapacaklardır.

Gelir tespitinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan ailenin gelir ve giderleri esas alınacaktır. Aynı hanede yaşayan kardeş, amca, hala, teyze, dayı, gelin, kayınvalide, üvey ana, üvey baba, resmi nikâhsız eş vb. kişilerin gelir ve giderleri gelir testinde hesaba katılmaz.

Başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilir. Durumu G0 (Yeşil Kart) olanlar ve G1 düzeyinde prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.

Gelir tespiti yapılanlar, gelir durumlarının ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişmesi halinde 1 ay içinde vakfa başvurmak zorundadırlar. Ayrıca hanedeki aile bireyi sayısının değişmesi halinde de gelir tespiti yenilenir.

SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edebilir.

 UYARILAR

1. 18 yaşına giren, öğrenci olmayan ve çalışmayan kişilerin, 25 yaşına giren üniversite öğrencilerinin, kısmi zamanlı (parttime) çalışanların, prim gününü dolduran ama yaş şartını bekleyenlerin, yurt dışında yaşayan ancak Türkiye’de ikameti olanların, gelir tespiti yaptırmak için yaşadıkları ilçenin vakfına gitmeleri gerekmektedir.

2. Gelir tespiti yaptıranlardan durumunda değişiklik olanların (işe giriş-çıkış, askerlik, adres değişikliği, ailede kişi sayısı değişikliği, gelir seviyesindeki değişiklik) bu durumlarıyla ilgili vakfa bilgi vermeleri gerekmektedir.

3. Gelir tespiti başvurusu yaptırmak istemeyen vatandaşlar doğrudan sosyal güvenlik kurumuna giderek gelir tespiti yaptırmak istemediklerini bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Bu durumda kişi en yüksek prim miktarını ödemeyi kabul etmiş olmaktadır.      4. Öğrenimleri nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan 25 yaşını doldurmamış evli olmayan öğrenciler öğrenim gördükleri yerdeki SYD vakıflarına giderek alacakları formlar ve öğrenci belgesinin aslı ile ailesinin MERNİS kayıtlarında kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki SYD vakfında başvuru yapacaklardır.